Začni vysádzať snami

zelený les

Kontaktujte nás

náš tím

SPAĽUJEME CO₂

Offsetujte
s nami

Galéria fotiek

Meníme okolie

Zelená

infraštruktúra

Čerpajme energiu zo svojho okolia

pomáhajme prírode

zelené aktivity

VíZIA 2030

#preberámzodpovednosť

zelený les

chcem sa zapojiť ako:

Stromohrdina

Stromofirma

Rád pomáhaš prírode a chceš ju nechať rásť? Vitaj na našej adrese. Úlohou projektu „Zelený les“ je podpora biodiverzity lesných ekosystémov, tam kde to príroda najviac potrebuje. Každý z nás už videl nespočetne veľa kalamitísk a lesa bez „lesa“. Práve takéto časti prírody budeš ako Stromohrdina revitalizovať, a my ti s tým pomôžeme. Neboj sa na výsadbe nebudeš sám. Sprevádzať ťa budú špecialisti v odbore pestovania lesa a starostlivosti oň. Sadíme na jar a na jeseň a termíny sú ovplyvnené aktuálnymi agrotechnickými podmienkami a prídodnými podmienkami.

Podporím OZ a za môj príspevok sa vysadia stromy, vyčistia oplôtky a zabezpečí sa starostlivosť počas života stromu

Podporím a vysadím, vyčistím oplôtky ja sám na dobrovoľníckej výsadbe a čistení, kde sa spoločne vzdeláme s odborníkmi.

Podporím OZ a za môj príspevok sa vysadia stromy, vyčistia oplôtky a zabezpečí sa starostlivosť počas života stromu

Podporím a vysadím, vyčistím oplôtky s mojim tímom, kde sa spoločne vzdeláme s odborníkmi (teambuilding)

zelené aktivity

Stretol si sa už niekedy v lese s drevenými či kovovými konštrukciami okolo stromov? Oplôtky chránia les, no bránia zveri v prechode do iného revíru. Ak je les nižší ako bylinožrává zver, tieto oplôtky les chránia, no čo ak je naša chánena skupina stromov vyššia ako zver samotná? Už si si nad týmto asi zamotal hlavu, my ti však prezradíme riešenie. Ide práve o tie časti lesa, ktoré stratili svoj ochranný význam, pretože les dorástol do výšky, kde zver nepoškodzuje hlavné púčiky na vetvičkách. Ak chceš pomôcť lesnej zveri v jej prirodzenom pohybe v lese, tak je to príležitosť práve pre Teba! Oslobodzujeme lesy v príjemnom letnom období, tam kde to Slovenská príroda najviac potrebuje.

offsetujte s nami

Fandíš Slovenskej prírode v boji proti globálnej zmene klímy? Vďaka projektu „Offsetovanie prírody“ pomáhame prírode udržať si zdravú kondíciu. Týmto spôsobom potom môže les sťahovať z atmosféry CO2 a spomaľovať globálnu zmenu klímy. Zároveň tým podporíš aj rast dospelých stromov, ktoré nepadnú za obeť pre drevospracujúci priemysel. Práve naopak, les ostane stáť po dobu niekoľko desiatok rokov dlhšie.

zelená infraštruktúra

Nemáš dostatok priestoru, aby si vkročil do prírody a načerpal novej energie? Práve projekt „Zelená infraštruktúra“ podporuje výsadbu parkovných a iných drevín v blízkosti TVOJHO DOMOVA. Nová zeleň, vysadená TVOJIMI RUKAMI pomáha TVOJMU MESTU, či dedine udržovať stabilnú klímu obce. Sadíme na jar a na jeseň v mestách, ktoré to naviac potrebujú.

vízia 2030

Zelené slovensko = zdravé slovensko

Je pre nás dôležité pripraviť Slovensko na klimatickú zmenu. Les je jedným z najdôležitejších nástrojov, ktorý môžeme v tomto boji využiť. Chceme les sadiť a oslobodzovať tam, kde je to potrebné. Buďte pri tom a spoločne vrátime do našej krajiny život.“

Projekt Zelené Slovensko vznikol z vízie spájať odborníkov s laickou verejnosťou v oblasti prírody a životného prostredia. Nesie myšlienku systematického vysádzania a obnovy biodiverzity. Snaží sa vytvoriť podmienky pre eliminovanie CO2. Zapájanie širokej spoločnosti do VÍZIE 2030 a vyvádzať zodpovedný prístup k následkom výroby a znečisťovaniu životného prostredia. Chceme, aby ľudia strávili v lese čas, na ktorý nezabudnú, pretože prispejú niečím dlhodobým a dozvedia sa mnoho nových informácii nie len o lese. Ktovie možno si popri tom nájdu aj lásku svojho života. Veríme, že človek a príroda môžu žiť v harmónii.

Jedným z našich cieľov je vysadiť na Slovensku mladé stromčeky v rámci normálnej ročnej výsadby. Diskutovať o zmene prírodných pomerov formou “o lese v lese”. Vzdelávanie spoločností a širokej verejnosti na auditoch a konferenciách o uhlíkovej stope, ktorú môžu odstrániť. Prepájanie špecialistov v oblasti prírody s laickou verejnosťou. Odstráňovať prebytočné oplôtky a oslobodzovať les pre lesnú zver. Podporovať rast dospelého lesa pri jeho vstrebávaní CO2. Naše hodnoty: Starostlivosť o Slovenskú faunu a flóru, Zachovanie druhovej rôznorodosti lesných porastov, Zadržiavanie vody v krajine, Tvorba obnoviteľného prírodného materiálu (dreva) pre Slovenské domácnosti, Zabezpečiť zelenú a zdravú budúcnosť pre ďalšie generácie.

#preberámzodpovednosť

Náš tím

Koordinátor výsadby

Ing. Matúš Pivovar

Predsedníčka OZ Moje Slovensko, Koordinátorka projektu

Mgr. art. Ema Klinko DiS. art.

Koordinátor výsadby​

Bc. Dávid Hančinský