O projekte

Projekt Zelené Slovensko

Je pre nás dôležité pripraviť Slovensko na klimatickú zmenu. Les je jedným z najdôležitejších nástrojov, ktorý môžeme v tomto boji využiť. Chceme les sadiť a oslobodzovať tam, kde je to potrebné. Buďte pri tom a spoločne vrátime do našej krajiny život.“

Projekt Zelené Slovensko vznikol z vízie spájať odborníkov s laickou verejnosťou v oblasti prírody a životného prostredia. Nesie myšlienku systematického vysádzania a obnovy biodiverzity. Snaží sa vytvoriť podmienky pre eliminovanie CO2. Zapájanie širokej spoločnosti do VÍZIE 2030 a vyvádzať zodpovedný prístup k následkom výroby a znečisťovaniu životného prostredia. Chceme, aby ľudia strávili v lese čas, na ktorý nezabudnú, pretože prispejú niečím dlhodobým a dozvedia sa mnoho nových informácii nie len o lese. Ktovie možno si popri tom nájdu aj lásku svojho života. Veríme, že človek a príroda môžu žiť v harmónii.

Jedným z našich cieľov je vysadiť na Slovensku mladé stromčeky v rámci normálnej ročnej výsadby. Diskutovať o zmene prírodných pomerov formou “o lese v lese”. Vzdelávanie spoločností a širokej verejnosti na auditoch a konferenciách o uhlíkovej stope, ktorú môžu odstrániť. Prepájanie špecialistov v oblasti prírody s laickou verejnosťou. Odstráňovať prebytočné oplôtky a oslobodzovať les pre lesnú zver. Podporovať rast dospelého lesa pri jeho vstrebávaní CO2. Naše hodnoty: Starostlivosť o Slovenskú faunu a flóru, Zachovanie druhovej rôznorodosti lesných porastov, Zadržiavanie vody v krajine, Tvorba obnoviteľného prírodného materiálu (dreva) pre Slovenské domácnosti, Zabezpečiť zelenú a zdravú budúcnosť pre ďalšie generácie.

Ďalšie zelené aktivity

Stretol si sa už niekedy v lese s drevenými či kovovými konštrukciami okolo stromov? Oplôtky chránia les, no bránia zveri v prechode do iného revíru. Ak je les nižší ako bylinožrává zver, tieto oplôtky les chránia, no čo ak je naša chánena skupina stromov vyššia ako zver samotná? Už si si nad týmto asi zamotal hlavu, my ti však prezradíme riešenie. Ide práve o tie časti lesa, ktoré stratili svoj ochranný význam, pretože les dorástol do výšky, kde zver nepoškodzuje hlavné púčiky na vetvičkách. Ak chceš pomôcť lesnej zveri v jej prirodzenom pohybe v lese, tak je to príležitosť práve pre Teba! Oslobodzujeme lesy v príjemnom letnom období, tam kde to Slovenská príroda najviac potrebuje.

 

ÚSPEŠNÉ VÝSADBY
0
ŠŤASTNÝ STROMOHRDINOVIA​
0
DRUH DREVINY​
0 +
VYSADENÝCH STROMOV​
0 +

“Zachovať lesy potomstvu.”

Jozef Dekrét Matejovie

OTÁZKY ?

Radi Vám zodpovieme na všetky Vaše otázky, ktoré nám napíšete na náš e-mail: 
chcem@mojles.sk